Les 24 hores del dia!

Els 365 dies de l’any!

Fosses sèptiques

Les fosses sèptiques formen part de les unitats de tractament primari d’aigües negres, on es duu a terme la separació i la transformació de la matèria orgànica que contenen aquestes aigües. És un sistema que s’empra, sobretot, en zones a on no es té accés al clavegueram, com per exemple: paratges rurals, habitatges d’antiga construcció, zones més aïllades…

imatge-fossa-septica-1
imatge-fossa-septica-2

Un altre dels serveis que oferim a Empordaqua és l’absorció i transport dels residus obtinguts de les fosses sèptiques, pous negres, pous de bombament d’aigües pluvials, fossa d’ascensors, basses, llacs, fonts, sistemes de drenatge, filtres de piscina, reixes de pluvials, piscines, cisternes i tota mena de dipòsits. Així que si requereixes una intervenció per a l’absorció de residus i neteja, pots comptar amb l’equip de professionals d’Empordaqua

Fosses sèptiques

Les fosses sèptiques formen part de les unitats de tractament primari d’aigües negres, on es duu a terme la separació i la transformació de la matèria orgànica que contenen aquestes aigües. És un sistema que s’empra, sobretot, en zones a on no es té accés al clavegueram, com per exemple: paratges rurals, habitatges d’antiga construcció, zones més aïllades…

imatge-fossa-septica-1
imatge-fossa-septica-2

Un altre dels serveis que oferim a Empordaqua és l’absorció i transport dels residus obtinguts de les fosses sèptiques, pous negres, pous de bombament d’aigües pluvials, fossa d’ascensors, basses, llacs, fonts, sistemes de drenatge, filtres de piscina, reixes de pluvials, piscines, cisternes i tota mena de dipòsits. Així que si requereixes una intervenció per a l’absorció de residus i neteja, pots comptar amb l’equip de professionals d’Empordaqua