Les 24 hores del dia!

Els 365 dies de l’any!

Instal·lació i reparació de canalitzacions

Sovint ens trobem que el client ens sol·licita un servei de desembós i, quan arribem al lloc de la intervenció, diagnostiquem que es tracta d’una fuita d’aigua perquè la canonada està trencada, esquerdada o desencolada o també, en algunes situacions, la millor solució implica anul·lar o substituir la tramada antiga, per una instal·lació nova. En aquests casos no t’hauràs de preocupar ni trucar a cap altre professional, ja que nosaltres ens ocupem de tot.


A Empordaqua anem més enllà i, a més de realitzar els serveis de desembossos i neteja de canonades de sanejament, també oferim els següents serveis:

imatges-instalacions-reparacions-canalitzacions-1
imatges-instalacions-reparacions-canalitzacions-2
  • Construcció, manteniment i reparació de tota mena de xarxes de desaigües i col·lectors, soterrats o aeris.
  • Reemplaçar o substituir baixants i desaigües horitzontals i verticals.
  • Construcció, manteniment i reparació de tota classe d’arquetes.
  • Anul·lació de pous d’aigua fecal i fosses sèptiques.
  • Reposició de tasts a parets i/o terres.


En resum, a Empordaqua oferim un servei integral per tal de cobrir totes les necessitats que puguin sorgir i no haver de recórrer a la contractació de diferents professionals, estalviant alhora, temps i diners.

Instal·lació i reparació de canalitzacions

Sovint ens trobem que el client ens sol·licita un servei de desembós i, quan arribem al lloc de la intervenció, diagnostiquem que es tracta d’una fuita d’aigua perquè la canonada està trencada, esquerdada o desencolada o també, en algunes situacions, la millor solució implica anul·lar o substituir la tramada antiga, per una instal·lació nova. En aquests casos no t’hauràs de preocupar ni trucar a cap altre professional, ja que nosaltres ens ocupem de tot.


A Empordaqua anem més enllà i, a més de realitzar els serveis de desembossos i neteja de canonades de sanejament, també oferim els següents serveis:

imatges-instalacions-reparacions-canalitzacions-1
imatges-instalacions-reparacions-canalitzacions-2
  • Construcció, manteniment i reparació de tota mena de xarxes de desaigües i col·lectors, soterrats o aeris.
  • Reemplaçar o substituir baixants i desaigües horitzontals i verticals.
  • Construcció, manteniment i reparació de tota classe d’arquetes.
  • Anul·lació de pous d’aigua fecal i fosses sèptiques.
  • Reposició de tasts a parets i/o terres.


En resum, a Empordaqua oferim un servei integral per tal de cobrir totes les necessitats que puguin sorgir i no haver de recórrer a la contractació de diferents professionals, estalviant alhora, temps i diners.