Les 24 hores del dia!

Els 365 dies de l’any!

Inundacions

Les inundacions són problemes que cal solucionar ràpidament, ja que el fang i altres materials de rebuig que arrossega l’aigua provoquen grans desperfectes materials en tots els objectes amb què entren en contacte. 

La xarxa de clavegueram municipal és l’encarregada de recollir i canalitzar les aigües residuals dels municipis i ciutats. Tot i això, quan es produeixen pluges molt intenses i en un lapse de temps breu, la xarxa se satura i no és capaç d’absorbir l’excés d’aigua, arribant a excedir-se. Depenent del grau d’intensitat i durada, els danys poden ser més o menys greus, i afecten habitatges situats arran de carrer, locals comercials, garatges i soterranis, que queden inundats d’una barreja d’aigua, brutícia i fang.

imatge-inundacio-2
imatge-inundacio-1

Si pateixes una inundació, a Empordaqua actuem d’urgència, intervenint de la manera més ràpida i eficaç. Disposem de diferents sistemes d’extracció i buidatge d’aigua, que podrem utilitzar segons les característiques de cada situació. Caldrà tenir en compte  el tipus d’aigua, si és neta o bruta, la profunditat i si hi ha connexió elèctrica.

Inundacions

Si pateixes algun tipus d’inundació per pluges, trencament de canonades… al teu pàrquing, local, botiga, casa, pis, escola, establiment o altra, a Empordaqua ens encarreguem d’intervenir de la forma més ràpida i eficaç. Som conscients de les necessitats i la urgència que sorgeix quan hi ha una dificultat d’aquesta magnitud, buscant una resposta i acció immediates per resoldre-ho el més aviat millor. Tot això, respectant i vetllant per provocar el menor d’any possible a cada estil d’instal·lació malmesa per les inundacions o fuites d’aigua.

imatge-inundacio-2
imatge-inundacio-1

El nostre personal està equiparat amb les eines i solucions més adients, per petites o grans inundacions, accessos més o menys accessibles, fuites de diferents magnituds… Per tot això, i perquè entenem el risc i la problemàtica d’aquests accidents, amb Empordaqua no has de patir. Actuem de pressa, per solucionar dificultats immediates!