Les 24 hores del dia!

Els 365 dies de l’any!

Localització de fuites d'aigua amb gas traçador

Com a novetat, a Empordaqua hem incorporat equips de localització de fuites d’aigua amb gas traçador i geòfon, per localitzar fuites a qualsevol punt de la instal·lació, de manera ràpida i amb el mínim d’obra possible.

La majoria de detectors de fuites són acústics, en canvi, hi ha ocasions en les quals, simplement deixar-nos guiar pel soroll d’una fuita no és suficient. Algunes fuites són extremadament petites, com poden ser les fissures a les canonades que ocasionen un degoteig inaudible pels sensors. El mètode del gas traçador consisteix en la introducció d’una barreja de gas, composta per nitrogen i hidrogen, que actua com gas traçador, a les canonades o elements que es vagin a inspeccionar. L’hidrogen s’escapa per la fuita i és detectat pel sensor especialitzat i altament sensible. Es tracta d’un sistema totalment segur per ser utilitzat en subministraments d’aigua potable, ja que els gasos que el componen no són tòxics ni corrosius. 

imatges-localitzacio-fuites-1
imatges-localitzacio-fuites-2

L’ús del gas traçador es pot aplicar a xarxes de distribució de gas i d’aigua, a canonades domèstiques, instal·lacions de calefacció o a piscines. 

Des d’Empordaqua, tenint en compte els aspectes anteriors, li oferim un servei de detecció de fuites amb gas traçador efectiu i confiable, al mateix temps que li garantim la solució del problema i totes les mesures de seguretat en la realització del procediment.

Localització de fuites d'aigua amb gas traçador

Com a novetat, a Empordaqua hem incorporat equips de localització de fuites d’aigua amb gas traçador i geòfon, per localitzar fuites a qualsevol punt de la instal·lació, de manera ràpida i amb el mínim d’obra possible.

La majoria de detectors de fuites són acústics, en canvi, hi ha ocasions en les quals, simplement deixar-nos guiar pel soroll d’una fuita no és suficient. Algunes fuites són extremadament petites, com poden ser les fissures a les canonades que ocasionen un degoteig inaudible pels sensors. El mètode del gas traçador consisteix en la introducció d’una barreja de gas, composta per nitrogen i hidrogen, que actua com gas traçador, a les canonades o elements que es vagin a inspeccionar. L’hidrogen s’escapa per la fuita i és detectat pel sensor especialitzat i altament sensible. Es tracta d’un sistema totalment segur per ser utilitzat en subministraments d’aigua potable, ja que els gasos que el componen no són tòxics ni corrosius. 

imatges-localitzacio-fuites-1
imatges-localitzacio-fuites-2

L’ús del gas traçador es pot aplicar a xarxes de distribució de gas i d’aigua, a canonades domèstiques, instal·lacions de calefacció o a piscines. 

Des d’Empordaqua, tenint en compte els aspectes anteriors, li oferim un servei de detecció de fuites amb gas traçador efectiu i confiable, al mateix temps que li garantim la solució del problema i totes les mesures de seguretat en la realització del procediment.