Les 24 hores del dia!

Els 365 dies de l’any!

Neteges d’alta pressió

Amb el pas del temps, una quantitat generosa de brutícia i escombralls es dipositen, de forma compacta i permanent, sobre diferents paviments, sòls i superfícies (tant exteriors com interiors), com és el cas de: sòls i parets de piscines, jardins, voreres, patis comunitaris o façanes particulars, entre d’altres.

imatge-neteja-pressio-1
imatge-neteja-pressio-2

Empordaqua està equipat, amb els millors equips de neteja amb aigua a alta pressió, per aconseguir desincrustar, netejar i deixar com noves, totes aquestes superfícies que amb el temps, han perdut la seva netedat inicial.

Neteges d’alta pressió

Amb el pas del temps, una quantitat generosa de brutícia i escombralls es dipositen, de forma compacta i permanent, sobre diferents paviments, sòls i superfícies (tant exteriors com interiors), com és el cas de: sòls i parets de piscines, jardins, voreres, patis comunitaris o façanes particulars, entre d’altres.

imatge-neteja-pressio-1
imatge-neteja-pressio-2

Empordaqua està equipat, amb els millors equips de neteja amb aigua a alta pressió, per aconseguir desincrustar, netejar i deixar com noves, totes aquestes superfícies que amb el temps, han perdut la seva netedat inicial.